Bước 1: Truy cập website và chọn sản phẩm muốn mua.

Bước 2: Nhấn vào sản phẩm cần mua. Một hộp thoại sẽ xuất hiện với các tùy chọn sau đây:

  • Nếu bạn muốn tiếp tục mua sắm, nhấn vào “Tiếp tục mua sắm” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  • Nếu bạn muốn xem giỏ hàng và cập nhật sản phẩm, nhấn vào “Xem giỏ hàng.”
  • Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này, xin vui lòng nhấn vào “Đặt hàng và thanh toán.”

Bước 3: Chọn tùy chọn thanh toán:

  • Nếu bạn đã có tài khoản, vui lòng nhập thông tin đăng nhập (địa chỉ email và mật khẩu) vào mục “Đã có tài khoản trên hệ thống.”
  • Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký một, hãy điền thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi bạn có tài khoản, bạn có thể dễ dàng theo dõi đơn hàng của mình.
  • Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tạo tài khoản, xin vui lòng nhấp vào “Đặt hàng không cần tài khoản.”

Bước 4: Điền thông tin của bạn để nhận đơn hàng, chọn phương thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của bạn.

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, thêm chú thích (nếu cần), và gửi đơn hàng.

Sau khi chúng tôi nhận đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn thông qua cuộc gọi điện thoại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.